Jakie roszczenia przysługują osobom bezpośrednio poszkodowanym w wypadku drogowym?